تبلیغات
ِ - مار
ِ
سکوت مطلق حاکم بود . صدای خریدن مار بر خاک یک متری سنگر ، آوای انتقام همسنگرش را در درونش ، افسار گسیخته کرد . کله ی مار را درمرکز چهارخط مگسک تفنگش ،تنظیم کرد . سوت خمپاره با صدای خزش مار ، در هم فرورفتند . گوشت ،استخوان ، تفنگ ، تکه های ریز ودرشت مار ، در حوضچه ای از خون شناور شدند.

فریده فهیمیبرچسب ها: قلمستان جنوب، نویسندگان اهل قلم، دشتستان، مار، فریده فهیمی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 توسط اهل قلم