تبلیغات
ِ - گالری
ِ
پچ پچ ، گفت و گو ، شلوغی ، انبوهی از جمعیت که در رفت و آمد بود.
نگاهم را به خود جلب کرد ، حالتش مبهم بود ، ساعتها بود پای حرفهای ناگفته اش نشسته بودم.
آخرین ضربه ... فروخته شد. حرفهایش بیشتر از این ارزش داشت.

سید مهدی شاهروبندیبرچسب ها: قلمستان جنوب، دشتستان، داستان کوتاه، داستانک، سید مهدی شاهروبندی، نویسندگان اهل قلم، گالری،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 شهریور 1391 توسط اهل قلم